ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Τα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ δραστηριοποιούνται για δύο δεκαετίες στο χώρο της πυρασφάλειας με έδρα την Ξάνθη και με πελατολόγιο που περιλαμβάνει πάνω από 5.000 ικανοποιημένες επιχειρήσεις από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.


Το όραμά της εταιρείας είναι η ικανοποίηση κάθε απαίτησης για πυροπροστασία, ασφάλεια και ατομική προστασία καθώς και η άριστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στα θέματα που αφορούν το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία διαθέτει:


Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001/2008)

Πιστοποίηση των προιόντων βάση των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου (τρεις διπλωματούχοι μηχανικοί)

Άρτια οργάνωση

Εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας

Υποδειγματικές εγκαταστάσεις

Μεγάλη γκάμα προϊόντων

Ανταγωνιστικές τιμές

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρησης

Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιων ατόμων

 

Ενδεικτικά η γκάμα των προϊόντων που μπορούμε να σας παρέχουμε περιλαμβάνει:

Πυροσβεστήρες όλων των ειδών

Αναγομώσεις, συντηρήσεις και υδραυλικές δοκιμές πυροσβεστήρων

Πυροσβεστικές φωλιές και σταθμούς

Φωτιστικά ασφαλείας

Συστήματα πυρανίχνευσης

Πυράντοχες πόρτες

Αντιπυρικά υγρά

Συστήματα τοπικής εφαρμογής για μαγειρεία και βενζινάδικα

Συστήματα ολικής κατάκλισης (με NAF3, CO2 κ.α.)

Συναγερμούς

Αντλητικά συγκροτήματα ολοκληρωμένα (με ηλεκτροκίνητες, πετρελαιοκίνητες μηχανές , jockey pump, σωληνώσεις όλων των τύπων, καταιονητήρες (springlers) κ.α.

Μέσα ατομικής προστασίας παντός τύπου

Πινακίδες σήμανσης