ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • ΜΑΣΚΕΣ



 • Μάσκα μισού προσώπου ενός φίλτρου πλαστική





 • Μάσκα μισού προσώπου δύο φίλτρων πλαστική





 • Μάσκα μισού προσώπου δύο φίλτρων πλαστική πιστοποιημένη



 • Μάσκα μισού προσώπου δύο φίλτρων σιλικόνης πιστοποιημένη



 • Μάσκα ολόκληρου προσώπου πλαστική πιστοποιημένη




 • Μάσκα ολόκληρου προσώπου σιλικόνης πιστοποιημένη

 • ΦΙΛΤΡΑ


 • Απλό φίλτρο σκόνης υγρασίας




 • Φίλτρο σκόνης, καπνού aerosol πιστοποιημένο




 • Φίλτρο οργανικών αερίων πιστοποιημένο

 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


 • Αναπνευστική συσκευή





 • Αναπνευστική συσκευή

 • ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ


 • Τρίγωνο σήμανσης






 • Φαρμακείο πιστοποιημένο






 • Γιλέκο φωσφοριζέ





 • Πυράντοχη κουβέρτα