ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • ΜΑΣΚΕΣ • Μάσκα μισού προσώπου ενός φίλτρου πλαστική

 • Μάσκα μισού προσώπου δύο φίλτρων πλαστική

 • Μάσκα μισού προσώπου δύο φίλτρων πλαστική πιστοποιημένη • Μάσκα μισού προσώπου δύο φίλτρων σιλικόνης πιστοποιημένη • Μάσκα ολόκληρου προσώπου πλαστική πιστοποιημένη
 • Μάσκα ολόκληρου προσώπου σιλικόνης πιστοποιημένη

 • ΦΙΛΤΡΑ


 • Απλό φίλτρο σκόνης υγρασίας
 • Φίλτρο σκόνης, καπνού aerosol πιστοποιημένο
 • Φίλτρο οργανικών αερίων πιστοποιημένο

 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


 • Αναπνευστική συσκευή

 • Αναπνευστική συσκευή

 • ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ


 • Τρίγωνο σήμανσης


 • Φαρμακείο πιστοποιημένο


 • Γιλέκο φωσφοριζέ

 • Πυράντοχη κουβέρτα