ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 1,3Kg

FIRE BALL

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "F"

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ 

BONPET