Συστήματα πυρανίχνευσης

 

Τα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ έχοντας πραγματοποιήσει πολλές εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης(Εργοστάσια, Δημόσιους Οργανισμούς, Σχολεία, Παιδικούς σταθμούς, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων), συνεργάζεται με αναγνωρισμένους οίκους του χώρου, προτείνοντας σας το κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης με υλικά (κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού, φαροσειρήνες, μπουτόν) πλήρως προσαρμοσμένα στις διεθνείς πιστοποιήσεις και σύμφωνα πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εξασφαλίζοντας σας την καλύτερη δυνατή προστασία του χώρου σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.


Τα συνεργεία μας, έχουν πολυετή πείρα τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας και ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την άμεση επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί.

 

Συμβατική Πυρανίχνευση

Τα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης προτείνονται για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις καθώς προσφέρουν οικονομία και απλότητα στην σχεδίαση, γι’ αυτό και οι συμβατικοί πίνακες σπάνια έχουν περισσότερες από 32 ζώνες. Σε κάθε ζώνη του πίνακα μπορούν να τοποθετηθούν έως 20 ανιχνευτές και απεριόριστος αριθμός κομβίων. Σε περίπτωση συμβάντος ο πίνακας εμφανίζει ένδειξη στην αντίστοιχη ζώνη.

Οι ηχητικές/οπτικές ενδείξεις συνδέονται στις εξόδους συναγερμού του πίνακα. Ο πίνακας διαθέτει επίσης δύο τουλάχιστον βοηθητικές επαφές για την σύνδεση ηλεκτρομαγνητών και λοιπών συσκευών.

 

Διευθυνσιοδοτούμενη Πυρανίχνευση


Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης διαθέτουν βρόγχους (loops). Σε κάθε βρόγχο το καλώδιο ξεκινάει και επιστρέφει στον πίνακα και έχει πυρανιχνευτές οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι με μία μοναδική διεύθυνση. Έτσι, υπάρχει σαφής πληροφορία για το σε ποιο σημείο μπορεί να υπάρχει εστία φωτιάς ή καπνός.

Η διευθυνσιοδοτούμενη πυρανίχνευση έχει εφαρμογές σε κτίρια γραφείων, καθώς ένας κεντρικός πίνακας ελέγχει πολλά γραφεία σε διάφορους ορόφους. Επίσης, σε ξενοδοχεία όπου μπορεί να δώσει άμεσα συναγερμό και αριθμό δωματίου, σε μεγάλα εργοστάσια καθώς και σε άλλες αντίστοιχες εφαρμογές. Σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μέσω κάποιου πυρανιχνευτή, ο πίνακας αναφέρει την συγκεκριμένη διεύθυνση και τον χώρο που της αντιστοιχεί και ενεργοποιεί συσκευές εξοπλισμού αναγγελίας όπως σειρήνες, φάρους, κουδούνια κ.λπ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε δωρεάν το σύστημα πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας προσαρμοσμένου στις ανάγκες του δικού σας χώρου.