ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Πολύ σοβαρό ρόλο, στην προσπάθεια επιβράνδυσης και περιορισμού της πυρκαγιάς, έχουν τα πυράντοχα κουφώματα και κυρίως οι πύραντοχες πόρτες ή αλλιώς «πόρτες πυρασφάλειας».


Σύμφωνα με τον «Κανονισμό πυροπροστασίας νέων κτιρίων» σε όλα τα κτίρια (κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσηλευτικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια κλπ.) πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν πυροπροστατευόμενα διαμερίσματα και οδεύσεις διαφυγής τα οποία σφραγίζονται με πόρτες πυρασφάλειας με αντοχή στη φωτιά (πχ. REI 60') ανάλογα με τον εκάστοτε κανονισμό.


Η εταιρεία μας διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από πυράντοχες πόρτες, μονόφυλλες, δίφυλλες, συρόμενες, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για χώρους κατοικιών, για χώρους ειδικών χρήσεων (νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ.) αλλά και για βιομηχανικούς χώρους. Οι πόρτες μας είναι μεταλλικές, ξύλινες και γυάλινες. Το ειδικό πυράντοχο γυαλί επιτρέπει την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού, αλλά και την ορατότητα και από τις δύο πλευρές.


Οι μεταλλικές πόρτες αλλά και τα πλαίσια στις γυάλινες διατίθενται σε όλα τα χρώματα και τις αποχρώσεις RAL, ικανοποιώντας έτσι όλες τις απατήσεις περί αισθητικής. Οι πόρτες πυρασφάλειας μπορούν να εξοπλιστούν με διάφορα συστήματα όπως αυτόματου κλεισίματος με αισθητήρες καπνού και θερμοκρασίας, σύστημα συγκράτησης σε ανοιχτή θέση, μπάρες πανικού, ειδικές πυράντοχες κλειδαριές, πυράντοχους μεντεσέδες και πόμολά. Διαθέτουν πυροδιογκούμενη ταινία καπνοστεγανότητας για στεγανοποίηση από καπνό και άλλα πτητικά αέρια.