ΦΩΛΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ


  • ΦΩΛΙΕΣ


Πυροσβεστική φωλιά μικρή με γάντζο και λάστιχο


Πυροσβεστική φωλιά μεγάλη με ανέμη


Πυροσβεστική φωλιά μικρή με γάντζο INOX


  • ΣΤΑΘΜΟΙΠυροσβεστικός σταθμόςΠυροσβεστικός σταθμός τύπου Β