ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  • ΣΚΟΝΗΣ

Πυροσβεστηρας φορητός ξηράς σκόνης 2Kg, ABC 40%
Πυροσβεστηρας φορητός ξηράς σκόνης 3Kg, ABC 40%Πυροσβεστηρας φορητός ξηράς σκόνης 6Kg, ABC 40%Πυροσβεστηρας φορητός ξηράς σκόνης 12Kg, ABC 40%


  • CO2


Πυροσβεστηρας φορητός CO2 2Kg


Πυροσβεστηρας φορητός CO2 5Kg


  • ΟΡΟΦΗΣ


Πυροσβεστηρας οροφής ξηράς σκόνης 6Kg, ABC 40%


Πυροσβεστηρας οροφής ξηράς σκόνης 12Kg, ABC 40%


  • ΑΦΡΟΥ
Πυροσβεστηρας φορητός AFFF 3Lt, 1,5%

Πυροσβεστηρας φορητός AFFF 6Lt, 1,5%Πυροσβεστηρας φορητός AFFF 9Lt, 1,5%


  • Fclass
Πυροσβεστήρας ABF - Wet Chemical 2Lt
Πυροσβεστήρας ABF - Wet Chemical 6Lt


  • ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙΠυροσβεστήρας τροχήλατος σκόνης ABC 40%, 25Kg & 50KgΠυροσβεστήρας τροχήλατος AFFF 1,5%, 25Lt & 50LtΠυροσβεστήρας τροχήλατος CO2, 10Kg, 30Kg & 45Kg


  • ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης ABC 40%, διπλής βάνας, 6Kg & 12Kg


Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης ABC 40%, 25Kg & 50Kg


  • BONPET

Είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών. 

Η αμπούλα BONPET   περιέχει   600 ml χημικού υγρού σε αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη αμπούλα και περιέχει ο υ ρία, χλωριούχο αμμώνιο, πυριτικό νάτριο, άνυδρο διττανθρακικό νάτριο και αλουνίτη.


Διαστάσεις: 80 x 280 mm

Ολικό βάρος: 1030 gr


Η αμπούλα BONPET είναι αποτελεσματική για σβήσιμο πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο και ιδιαίτερα στην αρχή της πυρκαγιάς στις εξής περιπτώσεις :

A – πυρκαγιάς στερεών υλικών,
B – πυρκαγιάς εύφλεκτων υγρών
Ε – Ηλεκτρικό ρεύμα – δεν προκαλεί βραχυκύκλωμα.