Για να έχετε τον πυροσβεστήρα σας ετοιμοπόλεμο...

Όλοι οι Πυροσβεστήρες σύμφωνα με την υπ αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α πρέπει να συντηρούνται μια φορά το έτος.


Ακολουθώντας τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την Συντήρηση την Αναγόμωση και τον έλεγχο πυροσβεστήρων (και όχι μόνο) και λειτουργώντας με γνώμονα την από 01 – 01 – 2005 νέα Κοινή Υπουργική 618/43 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 141373/05, σας γνωρίζουμε ότι για να είναι κατάλληλος προς χρήση ένας πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης θα πρέπει να μην έχουν περάσει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του, η υλική κατάσταση του κελύφους να είναι άριστη (χωρίς διάβρωση, διαστρωμάτωση κτλ) και η ανάγλυφη σήμανση της φιάλης, με βάση το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, να περιλαμβάνει: το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τον αριθμό σειράς, το έτος κατασκευής, την πίεση δοκιμής.


Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο κάποιοι πυροσβεστήρες μετά την διαδικασία της συντήρησης τους να κριθούν ακατάλληλοι αν δεν πληρούν έστω και μια από τις παραπάνω προδιαγραφές. 


1ο Στάδιο Διαδικασίας

Ερχόμαστε στο χώρο σας και παίρνουμε τους πυροσβεστήρες που θα μας υποδείξετε. Η ποσότητα των πυροσβεστήρων που παραλαμβάνουμε καταγράφετε σε Δελτίο Αποστολής.


2ο Στάδιο διαδικασίας

Μεταφορά στα Εργαστήρια της Εταιρείας για την υποχρεωτική Συντήρηση του Πυροσβεστήρα ή Αναγόμωση του Πυροσβεστήρα, που επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο.


3ο Στάδιο διαδικασίας

Στα εργαστήρια κάθε πυροσβεστήρας περνάει πρώτα από τον προεργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να καταγραφεί η ταυτότητα του πυροσβεστήρα και να αξιολογηθεί η υλική του κατάσταση (όπως διάβρωση , παραμόρφωση, ρηγμάτωση) και στην συνέχεια προχωρούμε στον εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, ο οποίος περιλαμβάνει είτε την εργασία της συντήρησης του πυροσβεστήρα ή της αναγόμωσης του πυροσβεστήρα είτε την εργασία της υδραυλικής δοκιμής.

1. Αν στον πυροσβεστήρα χαμηλής πίεσης δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από το έτος κατασκευής του γίνεται απλώς συντήρηση του πυροσβεστήρα δηλαδή:

Άνοιγμα του Πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης και έλεγχος της ήδη υπάρχουσας.

Έλεγχο στα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης)

Πρεσάρισμα της φιάλης με προωθητικό αέριο (άζωτο)

Τοποθέτηση ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2. Αν στον πυροσβεστήρα χαμηλής πίεσης έχουν περάσει πέντε χρόνια από το έτος κατασκευής του γίνεται υποχρεωτικά αναγόμωση του πυροσβεστήρα και η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Άνοιγμα του Πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης και άδειασμα της σκόνης

Γέμισμα του πυροσβεστήρα με νέα ξηρά σκόνη ABC 40%

Κλείσιμο του πυροσβεστήρα

Πρεσάρισμα του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο(άζωτο)

Αλλαγή εξαρτημάτων μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευση.)

Τοποθέτηση ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αν ο πυροσβεστήρας βρίσκεται μεταξύ του έκτου και ένατου έτους από την κατασκευή του γίνεται υποχρεωτικά ο καθορισμένος έλεγχος του πυροσβεστήρα και ακολουθείται η διαδικασία που προαναφέραμε.  

4. Αν στον πυροσβεστήρα έχουν περάσει δέκα χρόνια από το έτος κατασκευής του γίνεται υποχρεωτικά αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή Πυροσβεστήρα και η διαδικασία που ακολουθούμε σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής :

Άνοιγμα του πυροσβεστήρα και άδειασμα της σκόνης

Ο πυροσβεστήρας περνά από υδραυλική δοκιμή (πρεσάρουμε το κέλυφος με νερό), με αυτό τον τρόπο βλέπουμε την αντοχή του πυροσβεστήρα και κρίνεται η καταλληλότητα του.

Αν ο πυροσβεστήρας αντέξει την υδραυλική δοκιμή και δεν δημιουργηθεί ρηγμάτωση ή παραμόρφωση κελύφους, ξαναγεμίζεται με σκόνη και επιστρέφεται προς χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θεωρείται ακατάλληλος προς χρήση.

5. Αν ο πυροσβεστήρας είναι ηλικίας από έντεκα έως δεκατεσσάρων ετών από την ημερομηνία κατασκευής του γίνεται και πάλι η προκαθορισμένη συντήρηση και ακολουθούμε την συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρθηκε και πιο πάνω.

6Τέλος μετά τα δεκαπέντε χρόνια από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα γίνεται η τελευταία Αναγόμωση του Πυροσβεστήρα και μεταξύ δεκαέξι και δεκαεννέα χρόνων γίνεται τελευταία Συντήρηση του Πυροσβεστήρα. Στα είκοσι χρόνια από το έτος κατασκευής του ο πυροσβεστήρας αποσύρεται. 


Διαδικασία Συντήρηση πυροσβεστήρων - Αναγόμωση πυροσβεστήρων

Χαμηλής Πίεσης


Έτος

Εργασία1ο  έως  4ο

Συντήρηση πυροσβεστήρων5ο

Αναγόμωση πυροσβεστήρων6ο  έως  9ο

Συντήρηση πυροσβεστήρων10ο

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων

Αναγόμωση πυροσβεστήρων11ο  έως  14ο

Συντήρηση πυροσβεστήρων15ο

Αναγόμωση πυροσβεστήρων16ο  έως  19ο

Συντήρηση πυροσβεστήρων20ο

Ακατάλληλος για χρήση