Τα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην προσπάθεια να επιτύχουν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους προέβηκαν το έτος 2015 στην επένδυση νέου εξοπλισμού ώστε να γίνουν η πρώτη εταιρεία στη Θράκη που πιστοποιείται ως ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. Μέχρι τώρα, ο πυροσβεστήρας μόλις συμπλήρωνε το 10ο έτος της ηλικίας του στελνόταν για ανακύκλωση καθώς το κόστος της υδραυλικής δοκιμής κρινόταν ασύμφορο καθώς μέσα σ’ αυτό περιλαμβανόταν και τα έξοδα μεταφοράς του προς το κέντρο επανελέγχου. Έτσι ο πελάτης αναγκαζόταν να αντικαταστήσει τον παλιό πυροσβεστήρα με καινούργιο. Σήμερα τα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να παρατείνουν την λειτουργική ζωή των πυροσβεστήρων τους για άλλα 10 χρόνια όπως προβλέπει η νομοθεσία με χαμηλό κόστος.


Παρακάτω απαντούμε σε μερικές από τις συνηθισμένες ερωτήσεις που αφορούν την υδραυλική δοκιμή:


Τι είναι η Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων;

Υδραυλική δοκιμή είναι η διαδικασία επανελέγχου που πραγματοποιείται στον πυροσβεστήρα στα 10 χρόνια ζωής του προκειμένου να ελεγχθεί η αντοχή του.


 Γιατί πρέπει να κάνω υδραυλική δοκιμή;

 Ο πυροσβεστήρας είναι μεταλλικό δοχείο με εγκλωβισμένη πίεση αερίου, κατατάσσεται στην κατηγορία επικινδυνότητας 3 με όριο το 4, συνεπώς ο πυροσβεστήρας ανήκει σε υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας. Με την υδραυλική δοκιμή στον πυροσβεστήρα εξασφαλίζουμε την αντοχή του στην πίεση που του ασκείται σε καθημερινή βάση.


 Πως γίνεται η  Διαδικασία υδραυλικής δοκιμής στον πυροσβεστήρα;

Aρχικά αφαιρούμε το προωθητικό αέριο και κατόπιν το κατασβεστικό υλικό  του πυροσβεστήρα, στην συνέχεια "πρεσάρουμε"  με νερό σε ειδικό μηχάνημα στην πίεση αντοχής που ορίζει ο κατασκευαστής του και παραμένει υπό πίεση του νερού για 10 λεπτά της ώρας.


Κάθε πόσα χρόνια περνά υδραυλική δοκιμή ο πυροσβεστήρας;

Ο πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης  πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία υδραυλικής δοκιμής στα 10 χρόνια από το έτος κατασκευής του σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 Μετά από την επιτυχή δοκιμασία η λειτουργική ζωή του πυροσβεστήρα επεκτείνεται στα 20 χρόνια. (κερδίζει άλλα 10 χρόνια). Αν ο πυροσβεστήρας δεν αντέξει την πίεση της υδραυλικής δοκιμής και ρηγματωθεί αποσύρεται από την αγορά.


Πως γνωρίζω ότι έγινε υδραυλική δοκιμή.

Με την ολοκλήρωση της υδραυλικής δοκιμής ο πυροσβεστήρας εφόσον κριθεί ότι μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία αναγομώνεται και επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο που αναφέρει ότι ο πυροσβεστήρας πέρασε με επιτυχία από υδραυλική δοκιμή.


 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση για τη συντήρηση των πυροσβεστικών σας μέσων.